Våra Policys

Vad vi står för och vad vi vill uppnå

CSR - Tillsammans kommer vi längre

Vi anser att svenska företag bör vara mer delaktiga i att skapa ett tryggt och välmående samhälle. Genom att kontinuerligt söka och delta i olika projekt för att förbättra situationen för våra medmänniskor vill vi bidra till en ljusare framtid. Här är en del av de projekt vi deltar i just nu.

Polisens hundenheter

Träning, träning, träning

Polisens hundenheter har tillgång till våra fastigheter dygnet runt. Eftersom våra fyrbenta vänner behöver träning så kan poliser som har lägre belastning vissa av dygnets timmar komma till oss och träna i riktig miljö. Även om det är klockan tre på natten. Detta bidrar också till ökad trygghet i vårt närområde då polisen är mer närvarande här.

Arbetsförmedlingen i Skåne

Alla mår bättre av att känna ansvar

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att försöka få ut fler människor från långvarig arbetslöshet till arbetslivet. Vi hjälper till med utvärderingar och rekommendationer, och har glädjande nog även anställt en del av vår personal via detta projekt.

Har du ett projekt?

Vi vill göra mer!

DC Syd letar ständigt efter nya spännande och intressanta sätt att förbättra för vårt samhälle. Har du något som du brinner för och som vi kan hjälpa till med? Ta gärna kontakt med oss!

Kontakta oss


Arbetsmiljö

Eftersom vi är ett marknadsorienterat företag är vår personal den mest värdefulla resursen och deras kunskap och expertis spelar en viktig roll i att uppnå vår vision om att vara kundernas förstahandsval för specialisttjänster och integrerade tjänster. Vi strävar mot att utveckla kunskapen och förmågan hos vår personal, där de flesta av dem har viktiga tekniska kvalifikationer. Vi vill också att vår personal ska må så bra som möjligt. Därför driver vi dessa projekt:

Rökfri Arbetsplats

För bättre hälsa

Vi vill hjälpa till med rökavvänjning. Därför har vi tagit hjälp av konsulter för att få så många som möjligt rökfria. För en bättre hälsa, för ett bättre liv.


Ekologisk hållbarhet

Att ta hand om vår jord är något vi måste hjälpas åt med.

Återvinning

Allt som kan återvinnas, ska..

Transporter

Distanshandelns miljöpåverkan

Ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, nationell & kommunal politik samt inte minst privata initativ är en förutsättning för att miljö- och samhällsarbete skall bli framgångsrikt.