VERKSAMHETER

Vi kan logistik. på riktigt.

DC Syd sköter allt

Vare sig du driver en webshop och skickar produkter till privatkunder i Sverige eller utomlands, eller förser butiker med produktartiklar/säljstödsmaterial kan du låta oss sköta flödet.

Lagerhotell

Vi tar hand om ditt gods

DC Syd hanterar stora mängder pallgods varje dag. Vi tömmer och fyller kontainrar regelbundet med väl inarbetade rutiner. Vi har kapacitet att hantera och lagerföra allt från hygienartiklar och livsmedel till utomhuslagring av byggprodukter och bulk. Vår in och utlastning är väl dimensionerad och lämpar sig för hög omsättning av gods. Allt gods hanteras i egna säkerhetsklassade lokaler med skalskydd. Vi har årligen kontrollerat livsmedelstillstånd samt ett omfattande skadedjursskydd, just för att dina produkter skall vara säkra hos oss.

Många utländska företag väljer att placera sitt lager inom EU för att t ex slippa dubbel tullhantering.


Utskick

Vi ser till att godset kommer fram till kunden

När man som mindre aktör vänder sig till fraktbolag så blir det ofta inte speciellt roligt att titta på offerten. Eftersom allt är volymbaserat idag så krävs det ganska stora volymer innan man kommer ner i hanterbara priser. Detta är ett stort problem för mindre e-handlare idag, och det får många att inte satsa på sina idéer och produkter. Eftersom vi har stora volymer har vi också gynnsamma fraktavtal med de flesta aktörerna på marknaden. Oavsett om du skickar pallgods till Australien eller paket till Strängnäs kan vi erbjuda dig som kund konkurrenskraftiga priser och förutsättningar.

Även om du har små volymer initialt lönar det ofta sig att titta på vad vi har att erbjuda.


Returhantering

Ibland kommer produkterna tillbaka

För e-handlare idag är returhanteringen lika viktig som utskick och kvaliteten på produkterna är. Att vara effektiv och tydlig i sin returhantering ger ofta bättre intryck hos konsumenten än vad ett snabbt utskick gör. DC Syd kan hantera detta, i allt från retursedlar och mottagning av returnerat gods till kontroll och kanske återförsändelse till producent. Vi kan göra återbetalningar i ditt affärssystem och sköta uppföljning av kundernas återkoppling. Vi har även statistikverktyg som kan hjälpa till vid efteranalys.

CONTAINERHANTERING

Lossning, lagring, stuvning

Vi hanterar containers både på trailer och med SIMA-lift. Vi tömmer containers på daglig basis, och fyller nästan lika många. Vi kan också förvara din container här om du till exempel vill ha med produkter från annat lagerställe.


Farligt Gods

ADR, IMDG & DGR

Regelverket för transporter av farligt gods ändras och utökas hela tiden. Produkter som för något år sedan kunde skickas med flyg är nu reglerade. Vi kan detta, och är certifierade att utföra packningen.


Dropshipping

Enbart en mellanlandning

Vissa produkter lämpar sig inte för längre lagerhållning, och därför väljer ibland företag att tillämpa leveranser direkt från leverantör via ombud till slutkund eller konsument, så kallad "dropship". Behovet av tullhantering, kvalitetskontroll eller enklare returvägar gör att en nationell partner underlättar hanteringen.


KAMPANJER

Vi har stor erfarenhet när det gäller hantering av kampanjer och premieutskick. Vi kan hjälpa er med allt ifrån packning och framtagning av reklammaterial till sortering och utskickslistor.

Välkommen att kontakta oss med generella frågor genom formuläret.